Tipuri de societăţi. Etapele importante ale vieții unei societăți. Îndeplinirea formalităților la autoritățile statului. Înregistrări fiscale. Efectele dobândirii calităţii de persoană juridică oglindite în activitatea comercială

  • February 27, 2019 - 15:30

Curs 1

Descriere

Tipuri de societăţi. Etapele importante ale vieții unei societăți. Îndeplinirea formalităților la autoritățile statului. Înregistrări fiscale. Efectele dobândirii calităţii de persoană juridică oglindite în activitatea comercială.

Alegerea formei societății este foarte importantă deoarece are drept criteriu întinderea răspunderii asociaților față de terți pentru obligațiile societății – de exemplu:

– Societatea în nume colectiv este acea societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a tuturor asociaților;

– Societatea pe acțiuni este societatea al cărei capital social este împarțit în acțiuni, iar obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii răspunzand numai în limita aportului lor.

Înțelegerea tipurilor de societați din perspectiva indicatorilor economici și a prevederilor fiscale este, de asemenea o informație care poate să ajute la evitarea unor amenzi considerabile prin depăsirea unor praguri semnificative ale indicatorilor economici ai societaților.

Îndeplinirea formalitaților la autoritațile statului începe cu înmatricularea și autorizarea funcționării societații privind activitatea comercială. Înregistrarea corectă și la termen a elementelor ce apartin vectorului fiscal, opțiuni ascunse si obligații declarative ale societaților cu privire la impozitele si taxele datorate, posibile interpretări eronate sau analizate superficial în legislația fiscală sunt elemente ce vor fi abordate la primul curs.

Am prezentat efectele dobăndirii calitaţii de persoană juridică: dreptul societaţii de a participa în nume propriu la raporturile juridice, răspunderea societații pentru obligațiile societății, dreptul de a sta în justiție.

Am adus în discuție riscurile fiscale, cazuri de declarare a societătații in Registrul contribuabililor inactivi si reactivati, suspundarea de activitate a unei societați, tranzacții cu societați afiliate.

Data: 27.02.2019

Ora: 15.30 – 20:30 (tematica amintita mai sus)

IMPORTANT: 
! Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale, în baza căreia puteți achita taxa de participare.
Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe societate / cabinet / PFA. Pentru emiterea acestei facturi este necesar să ne comunicați datele complete ale dumneavoastră sau ale societății/cabinetului/PFA-ului, date de contact și adresa de mail unde să vă trimitem factura.

Nota: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de mail office@scoaladeadministratori.ro, cu minim 2 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Școala de administratori. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

De asemenea interesul dvs. se poate manifesta si prin accesarea obisnuita a datelor de contact:

Mihaela Tutunaru

Mobil: +(40) 729 071 463
Fax: +(40) 37.287.20.61
E-mail: office@scoaladeadministratori.ro | cursuri@scoaladeadministratori.ro


INSCRIE-TE AICI


EVENT INFO :