Cursuri

Urmatoarele cursuri si evenimente:

No Events Available

Temele care vor fi discutate în cadrul

SCOLII DE ADMINISTRATORI

Curs 1 Tipuri de societăţi. Etapele importante ale vieții unei societăți. Îndeplinirea formalităților la autoritățile statului. Înregistrări fiscale. Efectele dobândirii calităţii de persoană juridică oglindite în activitatea comercială – Mai multe detalii
Curs 2 Obligațiile şi puterile administratorilor unei societăți – sancțiuni în caz de neîndeplinire. Unele reguli speciale privind pluralitatea administratorilor. Privire specială asupra consiliului de administraţie – Mai multe detalii
Curs 3 Răspunderea administratorilor (faţă de terți şi faţă de societate) – Mai multe detalii
Curs 4 Infracţionalitatea în zona comercială. Evaziunea fiscală şi spălarea de bani – Mai multe detalii
Curs 5 Negocierea contractuală: de la idee la consimțământ. Mijloacele moderne de comunicare și valoarea lor probatorie în relațiile comerciale. Consecinţele neexecutării obligaţiilor din contractele privind activitatea comercială. – Mai multe detalii
Curs 6 Controale sau inspecții inopinate ale instituțiilor de stat (e.g. ANAF, AFM, Consiliul Concurenței). – Mai multe detalii
Curs 7 Remedii și căi de atac ale actelor admistrative emise in urma controalelor sau inspecțiilor inopinate ale instituțiilor de stat (e.g. ANAF, AFM, Consiliul Concurenței). – Mai multe detalii
Curs 8 GDPR şi activitățile comerciale. Securizarea informațiilor în era GDPR – Mai multe detalii
Curs 9 Proceduri de prevenire a insolvenţei persoanei juridice – Mai multe detalii
Curs 10 Restructurarea societăților prin fuziune şi divizare. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor. Încetarea funcţiei de administrator – Mai multe detalii
Curs 11 Vânzarea unei afaceri. Încetarea funcţiei de administrator – Mai multe detalii
Curs 12 Ultima soluție pentru încălcările unor drepturi ale societății sau acționarilor – jurisdicții internaționale (e.g. Curtea europeană a drepturilor omului, Curtea de justiție a Uniunii europene) – Mai multe detalii
Curs 13 Conformarea societăţii prin organele de conducere cu regulile de concurenţă (curs la cerere)
Curs ONLINE Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (curs la cerere)