Beneficiari

Beneficiari

Pe lângă beneficiarii direcţi ai proiectului (i.e. persoanele fizice şi juridice în calitate de administratori ai societăţilor comerciale), există şi o categorie de beneficiari indirecţi:

• asociaţii/acţionarii şi angajaţii societăţilor din România;
• administraţia publică;
• instanţele judecătoreşti.