Concept

Context

Asociația Cultură pentru Umanitate şi Dezvoltare Socială, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, Cliza Law Office şi Condec Consulting SRL au intrat în parteneriat pentru desfăşurarea Şcolii de Administratori, un proiect pilot în dorinţa de a îi ajuta pe administratorii societăţilor din România să administreze sustenabil dezvoltarea afacerii lor, prima şcoală care abordează tema administrării societatilor din România.
Considerăm că demersul nostru este unul binevenit pentru pregătirea antreprenorilor români, având în vedere că în România, în prezent, sunt mai mult de 908.000 persoane juridice active, ceea ce semnifică aproximativ 1.340.000 asociați sau acționari persoane fizice și cel puțin 900.000 de administratori.
Din experiența noastră legată de consultanţa de afaceri, foarte mulți antreprenori români sau străini s-au confruntat cu piedici în derularea afacerii în România. Dintre provocările care i-au afectat cel mai mult menționăm, în primul rând, lipsa de informații cu privire la obligațiile și procedurile de autorizare, costurile administrative şi numeroase aspecte juridice, fiscale şi financiare care implică derularea conformă a activității unei societăți.

Printre barierele administrative care i-au afectat cel mai mult pe administratorii din România identificăm:

• Procedurile îndelungate şi complicate de autorizare, precum şi lipsa soluțiilor de tip eGovernment (informații actualizate accesibile pe internet, posibilitatea de descărcare, de completare şi transmitere online de formulare, inclusiv pentru plata taxelor);

• Procedurile complicate de autorizare/înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

• Existenţa a numeroase taxe parafiscale;

• Costurile administrative ridicate.

Aceste date evidenţiază faptul că societăţile înregistrează dificultăţi şi obstacole în procesul de înfiinţare, mai ales în ceea ce înseamnă obţinerea autorizaţiilor de funcţionare şi greutăţile nu se opresc aici.