Controale sau inspecții inopinate ale instituțiilor de stat

Tema – Curs 6:

Controale sau inspecții inopinate ale instituțiilor de stat 

In cursul vieţii societăţii, aceasta poate să fie controlată de mai multe autorităţi ale statului. Aceste controale pot fi anunţate ȋn prealabil sau nu, ȋn funcţie de dispoziţiile legale. 

Controlul inopinat se face fără nicio informare prealabilă a societăţilor, spre deosebire de inspecția fiscală, ȋn cadrul căreia este necesară anunțarea prealabilă a intenției autorităților. Astfel de controale pot conduce, de multe ori, la descoperirea unor neregularități și, eventual, la sancțiuni aplicate societăţilor care nu au respectat dispoziţiile legale ȋn vigoare. 

Ȋn cadrul următorului curs, vom discuta despre iminenţa unor astfel de controale şi despre conduita pe care trebuie să o aveţi ȋn calitate de reprezentanţi legali ai societăţilor. 

De asemenea, vom discuta şi ce remedii şi căi de atac aveţi la dispoziţie, ȋn cazul ȋn care sunteţi nemulţumiţi de constatările făcute de reprezentanţii organelor de specialitate ale administrației publice centrale din România.

Vom povesti despre speţe interesante întâlnite pe parcursul activității noastre și vă așteptăm cu întrebări la care vom avea răspunsurile profesioniștilor din cadrul școlii.

Te aşteptăm!