Cursuri

Temele care vor fi discutate în cadrul

SCOLII DE ADMINISTRATORI 2019

Curs 1 Tipuri de societăţi. Etapele importante ale vieții unei societăți. Îndeplinirea formalităților la autoritățile statului. Înregistrări fiscale. Efectele dobândirii calităţii de persoană juridică oglindite în activitatea comercială – Mai multe detalii
Curs 2 Obligațiile şi puterile administratorilor unei societăți – sancțiuni în caz de neîndeplinire. Unele reguli speciale privind pluralitatea administratorilor. Privire specială asupra consiliului de administraţie – Mai multe detalii
Curs 3 Răspunderea administratorilor (faţă de terți şi faţă de societate) – Mai multe detalii
Curs 4 Infracţionalitatea în zona comercială. Evaziunea fiscală şi spălarea de bani – Mai multe detalii
Curs 5 Negocierea contractuală: de la idee la consimțământ. Mijloacele moderne de comunicare și valoarea lor probatorie în relațiile comerciale. Consecinţele neexecutării obligaţiilor din contractele privind activitatea comercială. – Mai multe detalii
Curs 6 Controale sau inspecții inopinate ale instituțiilor de stat (e.g. ANAF, AFM, Consiliul Concurenței). Remedii și căi de atac – Mai multe detalii
Curs 7 Conformarea societăţii prin organele de conducere cu regulile de concurenţă (curs la cerere)
Curs 8 GDPR şi activitățile comerciale. Securizarea informațiilor în era GDPR – Mai multe detalii
Curs 9 Proceduri de prevenire a insolvenţei persoanei juridice – Mai multe detalii
Curs 10 Restructurarea societăților prin fuziune şi divizare. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor. Încetarea funcţiei de administrator – Mai multe detalii
Curs 11 Vânzarea unei afaceri. Încetarea funcţiei de administrator – Mai multe detalii
Curs 12 Ultima soluție pentru încălcările unor drepturi ale societății sau acționarilor – jurisdicții internaționale (e.g. Curtea europeană a drepturilor omului, Curtea de justiție a Uniunii europene)? – Mai multe detalii